Tehtävä

Contable Oy on vuonna 2007 perustettu taloushallinnon palveluita tuottava suomalainen osakeyhtiö. Tuotamme taloushallinnon palveluita alasta riippumatta useille suomalaisille ja kansainvälisille yrityksille.

Palvelumme merkitsevät liiketoiminnan arvoa kasvattavaa osaamista sekä asiakkaillemme että kumppaneillemme. Contablen henkilökunnalla on yli vuosikymmenen pituinen, laaja-alainen kokemus taloushallinnon erityisosaamisalueista.

Pitkälle kehitetty sähköinen taloushallinto mahdollistaa Contable Oy:n palveluiden maantieteellisen riippumattomuuden. Contable Oy:n päätoimipaikka on Helsingissä mutta yhtiö työllistää useita taloushallinnon ammattilaisia myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Asiakkaamme toimivat niin ikään eri puolilla Suomea sekä kansainvälisesti.

Sähköinen taloushallintomme raportointeineen ja etätyökaluineen tarjoaa asiakkaillemme mahdollisuuden seurata liiketoimintaansa ajantasaisesti.

Asetamme liiketoiminnallemme selkeät laadulliset ja tulokselliset tavoitteet. Yhteisillä päämäärillä ja vastuuta jakamalla pidämme yllä henkilöstön sitoutumista ja motivaatiota. Yhdessä teemme tulosta!

Arvot

- Asiakaslähtöisyys merkitsee meille pitkäaikaista kumppanuutta, jolla edistetään asiakkaidemme liiketoiminnan menestystä. Avoimuus, vuorovaikutus ja ammattitaito ovat yhteistyön perusta. Palvelumme vastaavat lupauksiamme sekä asiakkaidemme odotuksia.

- Jatkuva kehittyminen. Uskallamme kyseenalaistaa toimintatapamme ja omaksua uusia toimintamalleja kehittyäksemme edelleen. Jatkuva kouluttautuminen pitää henkilökunnan myös alan lainsäädännön ja yhteiskunnallisten muutosten tasalla.

- Yhteiskuntavastuu. Luomme työpaikkoja kasvukeskusten ulkopuolelle maakuntiin, missä on paljon alan osaamista mutta rajallisesti työpaikkoja.

- Ympäristövastuu. Kannamme vastuuta ympäristöstä oman toimintamme kautta, eli:

  • vähennämme kasvihuonepäästöjä säästämällä energiaa
  • vähennämme paperin käyttöä ja siitä muodostuvaa jätettä (välttämällä tulostamista ja siirtymällä sähköiseen asiakirjahallintaan)
  • kierrätämme jätteet paikallisten jätehuoltomääräysten mukaan
  • huomioimme hankinnoissa ympäristönäkökohdat

- Turvallisuus ja luotettavuus. Uusimman turvatekniikan mukaisten sähköisille järjestelmille tarkoitettujen suojausten ja varmenteiden lisäksi niin työntekijämme kuin koko yhtiökin sitoutuvat laajaan vaitiolo- ja salassapitovelvollisuuteen.

Referenssit

Contable Oy:n referenssipolitiikka on turvallisuus- ja luottamuskäytännöistä johtuen tiukkaa. Erityistapauksissa voimme pyytää palveluratkaisultaan sopivan asiakasyrityksemme päättäjältä suostumuksen henkilökohtaiseen yhteydenottoon.

Lisää tietoa saatte Contable Oy:n yhteyshenkilöltä tai lähettämällä viestin osoitteeseen: info@contable.fi.