Asiakas

Contable Oy:n palvelut on tarkoitettu yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa ulkoistamalla taloushallinnon joko osittain tai kokonaan.

Henkilökuntansa pitkäaikaisiin kokemuksiin perustuen Contable Oy:ssä on kehitetty toimintatapa, jossa talouden ja verotuksen ajankohtaisin tieto yhdistettynä taloushallinnon uusimpaan sähköiseen tekniikkaan mahdollistaa reaaliaikaisen palvelun. Palvelumallissamme reaaliaikaisuus tarkoittaa paitsi ymmärrettävää ja neuvovaa taloushallintoa myös, että asiakkaalla on mahdollisuus seurata reaaliaikaisesti yrityksensä talouden tilaa ja suuntausta taloushallinnon näkökulmasta.

Alla olevassa kuvassa kuvatut palvelu- ja ohjelmistokokonaisuutemme mahdollistavat mm. kassa-, laskutus-, varasto- ja toiminnanohjausjärjestelmien integroinnin. Integroinneilla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä ja pystytään toimimaan ympäristöä säästävästi.